Organizačné členenie

Výbor MsO SRZ Žilina

Predseda:  PETRUŠ Tibor
Tajomník:   HORČIČÁK Ladislav Podpredseda:   ZÁDOR František
Hlavný hospodár:   JANURA Miroslav Ekonóm:   Ing. POLÓNI Michal
Vedúci Rybárskej stráže:   ČIČKA Milan Vedúci športovej sekcie: 
Vedúci sekcie kultúrno-propagačnej
a práce s mládežou:
  ŠEDIVÝ Peter
Vedúci sekcie čistoty vôd:   ŠIMKO Marián
Člen výboru pre styk s úradmi:   PRÁŠEK Ladislav Predseda ObO č.1 - Staré mesto:  PANÁK Rudolf 
Predseda ObO č.2 - Hliny:   SUDZINA Ivan Predseda ObO č.3 - Vlčince:   Ing. KOŠŤÁL Branislav
Predseda ObO č.4 - Rajec:   Ing. SUROVÝ Juraj Predseda ObO č.5 - Varín:   RYBÁR Štefan
Pokladníčka:   LIBIČOVÁ Ľubica  

 

Kontrolná komisia MsO SRZ Žilina

Predseda:  Ing. ĎUBEK MIlan
Člen:   Ing.MIKLÁNEK Jaroslav Člen:   JUDr. TURZA Jozef
Člen:   JANKECH Daniel Člen:   ŠICHMAN Jozef

 

Disciplinárna komisia MsO SRZ Žilina

Predseda:  JUDr. KRUPA Jaroslav
Člen:   Ing.BÍLEK Bohumil Člen:   PAŽICKÝ Milan
Člen:   HOLLÝ Jozef Člen:   CINGEĽ Ján
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla