Oznamujeme, že Ministerstvo ŽP SR neschválilo zarybňovacie plány našich revírov na roky 2022 a 2023. Z rozhodnutia vyplýva podstatná zmena najmä pre pstruhové revíry Rajčanka č.2 a Varínka č.1a, ktoré nesmú byť zarybnené pstruhom dúhovým. Zarybňovacie plány musíme upraviť v zmysle požiadavky ministerstva. O zarybnení revírov pred zahájením pstruhovej sezóny budeme včas informovať.

Výbor MsO.

Odpoveď MŽP SR

Vítame Vás na stránkach MsO SRZ Žilina, ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.


Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Žiline, o rybárskych revíroch MsO, hospodárskej, zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MsO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.                         

PETROV ZDAR !

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla