Aktuality

Zmena čísla revíru Varínka č.1b (Chyť a pusť):
Správne číslo revíru Varínka č.1b je 3-4781-4-4.
Dôležité upozornenie!

každý člen, ktorý bude žiadať o povolenie na lov rýb, resp. bude platiť iba členské poplatky, je POVINNÝ predložiť a pri výdaji vlastnoručne podpísať svoje tlačivo - Súhlas so spracovaním osobných údajov - v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov - 18/2018 Z. z.

Pokiaľ bude člen predkladať tlačivo pre svoje deti do 18 rokov, je nutný podpis zákonného zástupcu. Pokiaľ takéto osobne podpísané tlačivo nebude pri výdaji povolení predložené, povolenie NEBUDE VYDANÉ.


Súhlas so spracovaním osobných údajov a informačná povinnosť - dospelí
Súhlas so spracovaním osobných údajov a informačná povinnosť - deti (do 18 rokov)
Krajská prokuratúra Žilina - Pokyny ohľadom vjazdu do okolia VN Orava

Krajská prokuratúra ZA - znenie pokynu
Vjazd do 3. a 4. stupňa ochrany na VN Orava
Mapa zón VN Orava
Hlavný hospodár podľa Zakona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991Zb. navrhol a výbor MsO SRZ Žilina schválil, že po vyčerpaní a privlastnení limitu 40 ks hospodárskych cenných rýb, druhé povolenie na rybolov pre rok 2019 nie je možné zakúpiť.

Výbor MsO SRZ ŽILINA
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla