VN Košiare

Číslo revíru
3 - 5200 - 1 - 1
Charakteristika
Vodná plocha nádrže na potoku Čierňanka pri meste Rajec smerom po starej ceste na Považskú Bystricu o rozlohe 10 ha. Dno kamenité až bahnité. Hĺbka do 7 m.
Výskyt rýb
šťuka severná,zubáč veľkoústy, kapor rybničný, amur biely, lieň sliznatý, pleskáč veľký, úhor európsky a ďalšie hospodársky menej významné druhy
Povolenia na rybolov
Miestne MsO Žilina pre kaprové vody, pre členov MsO Žilina aj Celozväzové pre kaprové vody.
Obdobie rybolovu
Od 1.1. do 14.3. a od 1.6. do 31.12. v roku pokiaľ nie je udelená výnimka na skorší lov kapra rybničného. Súčasne platí čas individuálnej ochrany rýb a ochrany rýb pri  jesennom zarybňovaní, ktoré dosiahli lovnej miery podľa Zákona o rybárstve č.216/2018 Z.z.  v znení neskorších predpisov.
Obmedzenia
bez obmedzení

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla