Materiálová jama Celulózka

Číslo revíru
3 - 2240 - 1 - 1
Charakteristika
Vodná plocha materiálovej jamy pri vodnom diele Žilina o rozlohe 3 ha. Dno kamenité až bahnité. Hĺbka do 5 m.
Výskyt rýb
šťuka severná, zubáč veľkoústy, podustva severná, kapor rybničný, lieň sliznatý, pstruh dúhový a ďalšie hospodársky menej významné druhy
Povolenia na rybolov
Miestne MsO Žilina pre kaprové vody, pre členov MsO Žilina aj Celozväzové pre kaprové vody.
Obdobie rybolovu
Od 1.1. do 14.3. a od 1.6. do 31.12. v roku pokiaľ nie je udelená výnimka na skorší lov kapra rybničného. Súčasne platí čas individuálnej ochrany rýb a ochrany rýb pri jesennom zarybňovaní, ktoré dosiahli lovnej miery podľa Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z.  v znení neskorších predpisov.
Obmedzenia
Z dôvodov účelového využitia revíru platí prísny zákaz vnadenia akýmkoľvek spôsobom !!!!!

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla