Kysuca č. 1

Číslo revíru
3 -1830 - 1 - 1
Charakteristika
Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia do Váhu po cestný most v obci Považský Chlmec.  Dno kamenité. Hĺbka do 2 m.
Výskyt rýb
kapor rybničný, mrena severná, podustva severná, nosáľ sťahovavý, jalec hlavatý, lipeň tymiánový , pstruh potočný a ďalšie hospodársky menej významné druhy
Povolenia na rybolov
Miestne MsO Žilina pre kaprové vody, Celozväzové pre kaprové vody.
Obdobie rybolovu
Celoročne. Súčasne platí čas individuálnej ochrany rýb podľa Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Obmedzenia
Lovná miera pstruha potočného 27 cm a lipňa tymianového 30 cm

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla