Lom Nezbud

Číslo revíru
3 -2030 - 1 - 1
Charakteristika
Vodná plocha zatopeného lomu pri obci Strečno -  Nezbudská Lúčka o rozlohe 2 ha. Dno kamenité až bahnité. Hĺbka do 35 m.
Výskyt rýb
šťuka severná, zubáč veľkoústy, kapor rybničný, lieň sliznatý, pleskáč veľký, úhor európsky a ďalšie hospodársky menej významné druhy
Povolenia na rybolov
Miestne MsO Žilina pre kaprové vody, pre členov MsO Žilina aj Celozväzové pre kaprové vody.
Obdobie rybolovu
Od 1.1. do 14.3. a od 1.6. do 31.12. v roku pokiaľ nie je udelená výnimka na skorší lov kapra rybničného. Súčasne platí čas individuálnej ochrany rýb a ochrany rýb pri jesennom zarybňovaní, ktoré dosiahli lovnej miery podľa Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z.  v znení neskorších predpisov.
Obmedzenia
bez obmedzení

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla