Štrkovisko Brodno

Číslo revíru
3 - 4080 - 1 - 1
Charakteristika
Vodná plocha nádrže pri obci Brodno smerom na Kysucké Nové Mesto o rozlohe 2 ha. Dno štrkovité až bahnité. Hĺbka do 4 m.
Výskyt rýb
šťuka severná, zubáč veľkoústy, kapor rybničný, amur biely, lieň sliznatý, pleskáč veľký, úhor európsky a ďalšie hospodársky menej významné druhy
Povolenia na rybolov
Miestne MsO Žilina pre kaprové vody, pre členov MsO Žilina aj Celozväzové pre kaprové vody.
Obdobie rybolovu
Od 1.1. do 14.3. a od 1.6. do 31.12. v roku pokiaľ nie je udelená výnimka na skorší lov kapra rybničného. Súčasne platí čas individuálnej ochrany rýb a ochrany rýb pri jesennom zarybňovaní, ktoré dosiahli lovnej miery podľa Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Obmedzenia
bez obmedzení

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla