VN Hričov

Číslo revíru
3 - 5090 - 1 - 1
Charakteristika
Vodná plocha nádrže Hričov od priehradného telesa po ústie Rajčianky, vrátane úseku toku Rajčianky po železničný most pri obci Strážov o rozlohe 470 ha. Dno bahnito - štrkovité. Hĺbka do 10 m.
Výskyt rýb
sumec veľký, šťuka severná, zubáč veľkoústy, kapor rybničný, amur biely, lieň sliznatý, pleskáč veľký, podustva severná, mrena severná, nosáľ sťahovavý, boleň dravý a ďalšie hospodársky menej významné druhy
Povolenia na rybolov
Miestne MsO Žilina pre kaprové vody, pre členov MsO Žilina aj Celozväzové pre kaprové vody.
Obdobie rybolovu
Od 1.1. do 14.3. a od 1.6. do 31.12. v roku. Súčasne platí čas individuálnej ochrany rýb podľa Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Obmedzenia
bez obmedzení

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla