Váh č. 15

Číslo revíru
3 - 4640 - 5 - 1
Charakteristika
Čiastkové povodie rieky Váh od železničného mosta Strečno – Vrútky (prvý žel. most proti prúdu rieky) po ústie potoka Hoskora.
Výskyt rýb
mrena severná, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, hlavátka podunajská, podustva severná, nosáľ sťahovavý, jalec hlavatý a ďalšie hospodársky menej významné druhy, miesto s výskytom raka riečneho
Povolenia na rybolov
Miestne MsO Žilina pre lipňové vody, Celozväzové pre lipňové vody.
Obdobie rybolovu
Od 1.6. do 31.12. v roku. Súčasne platí čas individuálnej ochrany rýb podľa Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Obmedzenia
Lovná miera pstruha potočného 35 cm, pstruha dúhového 30 cm, sivoňa 30 cm a lipňa tymiánového 35 cm. Úsek rieky od pravostranného prítoku Starohradský potok v dĺžke cca 500 m v smere toku predstavuje "Chránenú rybiu oblasť". Je vyznačený tabuľami.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla