Rajčianka č. 2

Číslo revíru
3 - 3140 - 4 - 1
Charakteristika
Čiastkové povodie rieky Rajčanka od cestného mosta pod obcou Lietavská Lúčka po pramene. Čierňanka od ústia do Rajčanky pri obci Kľače po pramene mimo VN Košiare, Lesnianka od ústia do Rajčanky po pramene.
Výskyt rýb
mrena severná, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, jalec hlavatý a ďalšie  hospodársky menej významné druhy
Povolenia na rybolov
Miestne MsO Žilina pre pstruhové vody.

Obdobie rybolovu
Od 16. apríla do 30. septembra, pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.
Obmedzenia
Úsek rieky od cestného mosta smerom na kúpalisko Laura v Rajeckých Tepliciach po železničný most v Rajeckých Tepliciach predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO). Lovná miera pstruha potočného 30cm, lipňa timianového 35cm.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla