Rajčianka č. 2a

Číslo revíru
3 - 3140 - 4 - 1
Charakteristika
Čiastkové povodie rieky Rajčianka od cestného mosta Žilina – Závodie pri „Drevenici“ po lavičku pri panelárni.
Výskyt rýb
mrena severná, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, jalec hlavatý a ďalšie  hospodársky menej významné druhy
Povolenia na rybolov
Miestne MsO Žilina pre pstruhové vody.

Obdobie rybolovu
Od 16.04. do 30.09. v roku. Súčasne platí čas individuálnej ochrany rýb podľa Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Obmedzenia
Na tomto revíri platí režim chyť a pusť.

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla